/pl/zawody/kalendarz

Przypominamy:
 
1. Biuro PZJ oraz PKA zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów i rozliczenia należności z nich wynikających.
 
2. Potwierdzeniem posiadanej licencji przez klub/zawodnika/konia jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl
 
 

Zawodnik/koń/klub, który nie figuruje w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl nie ma prawa startu w zawodach.