/pl/zawody/kalendarz

Informujemy, iż Zarząd Podkarpackiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę dot. zasad startów zawodników zagranicznych na zawodach regionalnych na terenie Podkarpacia:
 
 

UCHWAŁA Nr 1/2018

Zarządu Podkarpackiego Związku Jeździeckiego

                                                                z dnia 28.03.2018

Zarząd ustala zasady wprowadzenia na zawodach regionalnych organizowanych na terenie działalności związku jednorazowej licencji gościnnej konia i zawodnika – dla zawodników zagranicznych (w tym ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi).

Opłata za licencję wynosi:
- dla zawodnika  10 zł,
- dla konia 10 zł,

Licencję wykupuje się u organizatora zawodów. Organizator obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać opłaty za licencje na konto Podkarpackiego Związku Jeździeckiego.

Zawodnik obowiązany jest okazać Sędziemu Głównemu :
- w przypadku licencji dla konia - paszport konia ,
- w przypadku licencji dla zawodnika zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.

Informacje o ilości sprzedanych na zawodach Kalendarza WZJ jednorazowych licencji gościnnych muszą być przesłane przez Delegata Sędziowskiego WZJ ( w sprawozdaniu) do KS WZJ w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zawodów.