/pl/zawody/kalendarz
SKŁAD KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Małgorzata Mastalerczyk
Przewodniczący KS
e-mail: mamastalerczyk@wp.pl
tel. 605-599-872
Bożena Gnacy
członek KS
Wiesław Kozak
członek KS
Paweł Malinowski
członek KS
Beata Winiarska
członek KS
 

Kalendarz zawodów  oraz obsady sędziowskie proponowane są przez organizatorów zawodów. Podkarpacki Związek Jeździecki zatwierdza kalendarz, w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów, zatwierdza również składy sędziowskie oraz propozycje zawodów. Każdy organizator może dokonać zmian dotyczących swoich zawodów,  po zgłoszeniu  do  Pdk.Z.J. i uzyskaniu akceptacji.