/pl/zawody/kalendarz

Polski Związek Jeździecki serdecznie zaprasza na kurs Instruktora Sportu, który dedykowany jest dla zawodników z I lub II klasą sportu.

Najbliższy kurs organizowany jest na Pomorzu, w miejscowości

Terminy:

I zjazd: 20-22.09.2019 Łapino

II zjazd: 18-20.10.2019 Niestępowo

III zjazd 8-10.11.2019 Dziemiany

Obecność na wszystkich trzech zjazdach jest obowiązkowa.

Podczas każdej sesji odbywać się będą poszczególne egzaminy cząstkowe.

Uczestnictwo:

Do kursu mogą przystąpić zawodnicy z aktualną I klasą sportową (bez konieczności posiadania wcześniejszych uprawnień instruktorskich) oraz zawodnicy z II klasą sportową (dotyczy tylko skoków) pod warunkiem posiadania aktualnej licencji szkoleniowca PZJ i uprawnień Instruktora Szkolenia Podstawowego. 

Kurs obejmuje również zagadnienia z części ogólnej.

Koszty:

Cena za cały kurs: 3000 zł

W ramach opłaty:

część dydaktyczna i zajęcia praktyczne podczas kursu,

zakwaterowanie

pełne wyżywienie (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę) oraz serwis kawowy w przerwach

koszty boksu podczas zjazdu z własnym koniem (termin wg. harmonogramu szczegółowego kursu).
 Kwestie organizacyjne:

Kurs obejmuje 60 godz. zajęć (teoria i praktyka), w tym: m.in. metodyka, teoria sportu, anatomia i fizjologia, praca z psychologiem sportu, zajęcia praktyczne z prowadzenia treningu sportowego, itd.

Uczestnicy na jeden ze zjazdów (II lub III termin) przyjeżdżają z własnym koniem, który spełnia wymogi stawiane IS (klasa N skoki, N ujeżdżenia)

Osoby posiadające I lub II klasę sportu w jednej z konkurencji A lub B zwolnione są z egzaminu praktycznego z jazdy w części odpowiadającej ich klasie sportowej, I klasa w konkurencji C, zwalnia z egzaminu z jazdy A i B. Nie ma to wpływu na część teoretyczną ani pozostałe części praktyczne, szczególnie z zakresu prowadzenia treningów.

Zapisy i terminy:

Rekrutacja prowadzona jest przez Polski Związek Jeździecki.

Zapisy wyłącznie na druku zgłoszenia, należy przesyłać na adres mailowy: anna.golanska@pzj.pl w tytule wiadomości należy wpisać: KURS INSTRUKTORA SPORTU POMORZE 2019.

Do ważności zgłoszenia niezbędna jest wpłata 1000 zł zaliczki.

Dane do wpłaty: Bank Millenium S.A Nr: 50 1160 2202 0000 0000 4078 8695 Tytułem: „kurs instruktora sportu_pomorskie_imię nazwisko uczestnika”

Zaliczka nie podlega zwrotowi po dn. 15.09.2019, który jest terminem ostatecznym do zamknięcia rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs skierowany jest do jeźdźców z całej Polski, jednak w przypadku zbyt dużej ilości chętnych pierwszeństwo mają zawodnicy z Pomorza.

Na ostatni zjazd należy zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne w formacie 35 x 45 mm

Ilość miejsc: 20 uczestników Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu min. 15 osób.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy anna.golanska@pzj.pl lub bezpośrednio do koordynatora kursu – Łukasz Lesner tel. 500 080 289

Rekrutacja będzie ogłaszana na stronie PZJ i odpowiednich WZJ.

a tu adres strony ze szczegółami:   https://www.pzj.pl/node/17392245