/pl/zawody/kalendarz

 
 

Informujemy, iż Podkarpacki Związek Jeździecki organizuje  w dn. 09.11.2019 w KJ Leśna Wola konferencję licencyjną dla instruktorów i trenerów. 

 

Prowadzący: P. Marzanna Herzing. P. Krzysztof Skorubski 

 

Koszt uzależniony będzie od ilości uczestników (koszt dla osób z PKA WZJ - 100 zł, dla pozostałych 200 zł).

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mamastalerczyk@wp.pl do 31.10.2019 r.

 

 

Program konferencji  :

 

         Program konferencji  :

         godz. 9.00-13.00

1.Nawiązywanie dobrej komunikacji z koniem - możliwości i ograniczenia:

 - sprawność psychomotoryczna jeźdźca, która zapewnia dobrą komunikację 
  z koniem,

- zrozumieć konia to zrozumieć, jak on nas rozumie,

- pierwotny i wtórny system poznania,

- nadużywanie kary i jej skutki,

- styczność działania jeźdźca z wybranymi szczegółami reakcji konia,

- czas postrzegania i reagowania jeźdźca kluczem porozumienia z koniem,

- nieświadome uczenie koni samowolnych reakcji,

- nic kosztem usztywnienia koni,

- dlaczego siłowe rozwiązania nie są rozwiązaniem.

2. Psychologia indywidualnych różnic zachowań koni:

geny i środowisko – niepowtarzalna mieszanina cech,

- temperament – ewolucyjnie ukształtowany mechanizm zachowań,

- badanie temperamentu u koni – naukowe doniesienia,

- temperament w świetle doboru naturalnego,

- typy temperamentu – wskazówki dla trenera,

- metody badań temperamentu

- środowiskowe czynniki generujące określone tendencje zachowań koni,

- analiza wybranych cech koni: odważny – bojaźliwy, ufny – nieufny, pilny
  (pracowity) – leniwy, posłuszny – nieposłuszny.

Prowadzący : Krzysztof Skorupski

         

         godz. 13.00-14.00    przerwa obiadowa, 

 

         godz. 14.00-17.00   

3. Wpływ stresu na funkcjonowanie jeźdźca i konia .  

- dobre praktyki w szkoleniu dzieci i młodzieży, 

- nakreślenie sylwetki nastolatka XXI wieku,     

- prawidłowa komunikacja z nastolatkiem, z

- zarządzanie uwagą i emocjami nastolatka, 

- motywowanie, 

- kształtowanie myślenia nastolatka, 

- kształtowanie relacji społecznych nastolatka. 

4. Dobre praktyki w szkoleniu dzieci i młodzieży:

- wpływ stresu na funkcjonowanie jeźdźca i konia, 

- radzenie sobie ze stresem przedstartowym, charakterystyka emocji człowieka i konia, 

- sytuacje trudne w jeździectwie, inteligencja emocjonalna, charakterystyka stresu, 

- użyteczne dla jeźdźca techniki radzenia sobie ze stresem.

 

Prowadzący:  Marzanna Herzing 

 

Zapraszamy