/pl/zawody/kalendarz

Infomrujemy, że Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Jeździeckiego organizuje: 

 

seminarium licencyjne dla sędziów w konkurencji skoków w dniu 23.11.2019 r.

  prowadzący: E. Porębska-Gomółka, Z Seibt, J. Kańka

 

kurs podstawowy dla sędziów w konkurencji skoków w dniu 24.11.2019 r.

  prowadzący : E. Porębska- Gomółka

 

Miejsce: KJ "Leśna Wola" 

 

Termin zgłoszeń: 15.11.2019 na adres mamastalerczyk@wp.pl 

 

Koszt seminarium: 150 zł

Koszt kursu podstawowego: 130 zł

 

        Program seminarium  licencyjnego:

           

     godz. 9.00-11.00  Przepisy Weterynaryjne (odpowiedzialność i obowiązki lekarzy               weterynarii,  przeglądy weterynaryjne, kontrola antydopingowa, kontrola dokumentów, współpraca lekarzy wet. z komisją sędziowską i komisarzami, decyzje sędziego w sprawach weterynaryjnych) – prowadzący P. Jacek Kańka

 

godz. 11.00-13.00    Przepisy o Komisarzach ( praca na rozprężalni, nadzór stajni, współpraca z organizatorem oraz zawodnikami, trenerami i luzakami, kontrola antydopingowa, kontrola ochraniaczy, niewłaściwe traktowanie koni - kary) - prowadzący P. Zbigniew Seibt

 

godz. 13.00-14.00     Przerwa obiadowa 

 

godz. 14.00-16.00 Przepisy Ogólne (zmiany w przepisach, obowiązki sędziego głównego zawodów oraz sędziego delegata PZJ, procedury prawne i sankcje- protesty, odwołania, skargi, kary, omówienie sytuacji budzących wątpliwości interpretacyjne jak również nie uregulowanych w przepisach)- prowadzący P. Ewa Porębska- Gomółka

 

godz. 16.00-19.00 Przepisy konkurencji skoków przez przeszkody (zmiany przepisów, dokumenty zawodników i koni, omówienie sytuacji budzących wątpliwości interpretacyjne, nieopisanych w przepisach)- prowadzący P. Ewa Porębska-Gomółka

 

 

Program kursu podstawowego:

 

godz. 9.00-11.00  Zagadnienia prawne (ustawa o sporcie kwalifikowanym, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, rozporządzenie ministra zdrowia, statut Polskiego Związku Jeździeckiego, przepisy o osobach oficjalnych PZJ). 

godz. 11.00-13.00    Organizacja zawodów jeździeckich ( wymagane zgody i obowiązkowe powiadomienia, wymagana dokumentacja, obowiązki organizatora zawodów, warunki techniczne zawodów, obowiązki delegata technicznego i szefa komisarzy przed zawodami).  Przeszkody, ich rodzaje i zastosowanie (rodzaje przeszkód, rodzaje łyżek (kłódek), plan parkuru. 

 

godz. 13.00-13.30     Przerwa obiadowa 

 

godz. 13.30-19.00  Przepisy w skokach przez przeszkody, przepisy ogólne (rodzaje konkursów, tabele A i C, ćwiczenia z liczenia i ustalania klasyfikacji, eliminacje, dyskwalifikacje, kary pieniężne). Sprawy komisaryczne (praca zespołu komisarzy, odpowiedzialność,  współpraca z komisją sędziowską, przeszkody na rozprężalni. Okrucieństwo wobec koni definicja i rodzaje (na rozprężalni, na parkurze, w stajni), Sprawy komisaryczne (praca zespołu komisarzy, odpowiedzialność,  współpraca z komisją sędziowską, przeszkody na rozprężalni. Zarządzanie kryzysowe(nieprzewidziane okoliczności, kwalifikacja zdarzeń, zgłaszanie występujących zdarzeń).

godz. 19.00  Egzamin końcowy, ogłoszenie wyników, 

 

 

Prowadzący: Ewa Porębska-Gomółka