/pl/zawody/kalendarz

 INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 22.08.2020 W LKJ ZABAJKA ODBĘDĄ SIĘ

 EGZAMINY NA BRĄZOWĄ I SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ.

1. ORGANIZATOR:                                        LKJ ZABAJKA, ul. Brylantowa 14, 
                                                                       36-060 GŁOGÓW MŁP.

2. TERMIN:                                                   23.08.2020 OD GODZ. 10.00
3. MIEJSCE EGZAMINU:                               LKJ ZABAJKA
4. ZGŁOSZENIA I ZAPYTANIA:                    
zawody@zabajka.org;, tel.: 696 921 275
5. WYMAGANE DOKUMENTY:
* osoby niepełnoletnie:  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie,

* osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
* oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania PZJ.

 6. PROGRAM  (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń):


I. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

– OPIEKA STAJENNA (zwolnienie dla osób posiadających odznakę jeżdżę konno)
– UJEŻDŻENIE
– SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

 7. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ.

 ZGŁOSZENIE MUSI ZAWIERAĆ:
- imię i nazwisko przystępującego do egzaminu,
- data i miejsce urodzenia,
- pesel,
- adres zamieszkania z kodem pocztowym,
- telefon kontaktowy,
- rodzaj odznaki,
- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. KOSZT EGZAMINU:
- 160 zł na własnym koniu. 

- wpłaty prosimy dokonać na konto nr: 85 9159 0000 2001 0009 9583 0001. 

- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (25 miejsc). 
- warunkiem przyjęcia na egzamin jest dokonanie powyższej wpłaty do dnia 18.08.2020. 

- po tym terminie przyjęcie na egzamin będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc

- istnieje możliwość wynajęcia konia do egzaminu: 100 zł,

- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania egzaminu, w przypadku małej ilości 
chętnych (co najmniej 12 osób). 


UWAGA! PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY PZJ DOTYCZĄCEJ EGZAMINÓW NA ODZNAKI JEŹDZIECKIE, OD 15 KWIETNIA 2019 R. OSOBY DO 15 LAT WŁĄCZNIE MAJĄ OBOWIĄZEK ZDAWANIA EGZAMINU W KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ!