/pl/zawody/kalendarz

 Informujemy, iż ze względów na małą liczbę zgłoszeń Mistrzostwa Podkarpcia w  Ujeżdżeniu zostały odwołane.