/pl/zawody/kalendarz

 
KOMUNIKAT: 
 
Informujemy, iż osoby planujące starty, zobowiązane są do przesłania wszelkich dokumentów na adres mailowy PKA najpóźniej do godz. 15.00 w czwartek poprzedzający weekend, podczas którego planowane sa starty. 
 
Jednocześnie informujemy, iż rejestracje dokonywane są w czwartki i wtedy też przesyłane są do osób zgłaszających maile z potwierdzeniami.